ประกาศผลรางวัล
ประกาศผลรางวัล

ผู้ชนะการประกวด
สามารถติดต่อกลับมายังช่องทาง https://www.facebook.com/mrdiyTH
ของบริษัทฯ
ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. เพื่อยืนยันตัวตน

พร้อมทั้งส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่
บริษัทฯ กำหนดดังนี้

  • ภาพถ่ายที่ผู้ชนะการประกวดกำลังถือผลงานของตนเอง
  • รูปหลักฐานใบเสร็จรับเงินตัวจริง (ความละเอียดสูง) โดยเป็นใบเสร็จรับเงินจริงออกจากเครื่องพิมพ์ และต้องมี ชื่อ-ที่อยู่ร้านค้า พร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเท่านั้น
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้ชนะการประกวดเท่านั้น (ในกรณีอายุไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันตัวตนแทนได้)

ในกรณีที่เป็นเอกสารสำเนาจะต้องทำซ้ำจากเอกสารจริงเท่านั้นและผู้ปกครองของผู้ชนะการประกวดจะต้องเซ็นรับรองสำเนากำกับทุกครั้ง 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ธีรารั*** ยุวพงษ์รั***

iPad Air ขนาด 10.9 นิ้ว รุ่น Wi-Fi+Cellular
ความจุ 256GB สีเทาสเปซเกรย์ ปี 2022 (รุ่นที่ 5)
มูลค่า 35,900.-
จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

ปาลิ*** ชุติพร***

IGROW ชุดโต๊ะ และเก้าอี้สำหรับเด็ก
เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก รุ่น CF-03 มูลค่า 17,900.-
จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

จอมยุ*** โดด***

imoo นาฬิกาโทรศัพท์ รุ่น Z6
มูลค่า 7,499.-
จำนวน 1 รางวัล

ผู้ชนะการประกวด
สามารถติดต่อกลับมายังช่องทาง https://www.facebook.com/mrdiyTH
ของบริษัทฯ
ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. เพื่อยืนยันตัวตน

พร้อมทั้งส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่
บริษัทฯ กำหนดดังนี้

  • ภาพถ่ายที่ผู้ชนะการประกวดกำลังถือผลงานของตนเอง
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้ชนะการประกวดเท่านั้น (ในกรณีอายุไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันตัวตนแทนได้)
  • สถานศึกษาส่งใบรับรองสถานศึกษา

ในกรณีที่เป็นเอกสารสำเนาจะต้องทำซ้ำจากเอกสารจริงเท่านั้นและผู้ปกครองของผู้ชนะการประกวดจะต้องเซ็นรับรองสำเนากำกับทุกครั้ง 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง
จังหวัด: พิษณุโลก
ชื่อภาพ: บ้านพลังงานสะอาด

ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
จังหวัด: เชียงใหม่
ชื่อภาพ: บ้านแมงกะพรุน

ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
จังหวัด: ชลบุรี
ชื่อภาพ: บ้านสัตว์ทะเลสุดมหัศจรรย์

ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย